Siuuuuu khuyến mãi ngập tràn tướng Kim 11/11

• Thời gian: 0h00 ngày 11/11 - 23:59 ngày 13/11 (qua ngày không tạo mới lượt khuyến mãi)
• Phạm vi: All server
• Khi mở event, mỗi khi Chúa Công nạp các gói Ngọc Bích sau đây lần đầu tiên trên TRANG NẠP sẽ được nhận code Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn tương ứng. Đặc biệt khi nạp gói Promotion 109 Chúa Công sẽ chắc chắn nhận được 1 Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên chỉ với 109k.

Gói nạp Code nhận thêm
Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x1
Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x10
Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x30
Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x46
Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x78
Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x105
Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên x1

*Lưu ý: Khuyến mãi chỉ áp dụng 1 lần trên mỗi gói khi nạp trên TRANG NẠP và CHỈ ÁP DỤNG CHO NHỮNG GÓI NẠP KỂ TRÊN.