Phần Thưởng

Các Chúa Công thân yêu, Khi tham gia sự kiện sinh nhật các chúa công sẽ may mắn nhận được những code với quà tương ứng như bảng ở bên dưới. Các chúa công hãy xem qua và chọn phần quà cho mình nhé!

TÊN CODEPHẦN THƯỞNGHẠN SỬ DỤNG
Điện thoại iPhone 11
Loa Bluetooth
Sạc dự phòng
Thẻ Điện Thoại 500.000đ
Thẻ Điện Thoại 200.000đ
Thẻ Điện Thoại 100.000đ
Thẻ Zing 500.000đ
Thẻ Zing 200.000đ
Thẻ Zing 100.000đ
Code Sinh Nhật Vui Vẻ 1 1000*Đột Phá Đơn
2*Rương Hoàng Kim
2*Chìa Hoàng Kim
30/06/2020
Code Sinh Nhật Vui Vẻ 2 20*Đá Luyện-Cao
2*Rương Hoàng Kim
2*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Vui Vẻ 3 100*Đá Luyện-Bảo
3*Rương Hoàng Kim
3*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Vui Vẻ 4 500*Đá Thần Binh
3*Rương Hoàng Kim
3*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Vui Vẻ 5 2*Thần Binh Cam
5*Rương Hoàng Kim
5*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Vui Vẻ 6 2*Rương Chiến Quốc
5*Rương Hoàng Kim
5*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Vui Vẻ 7 4*Rương Chiến Quốc
5*Rương Hoàng Kim
5*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Hạnh Phúc 5*Rương Hoàng Kim
5*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Hội Ngộ 2*Thần Binh Đỏ
5*Rương Hoàng Kim
5*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Tình Yêu 50*Đá Luyện-Cao
5*Rương Hoàng Kim
5*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Nhân Phẩm 2*Rương Chiến Quốc
10*Rương Hoàng Kim
10*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Tài Năng 5*Huyền Bát Quái
5*Dây Bắt Ngựa
5*Rương Hoàng Kim
5*Chìa Hoàng Kim
Code Sinh Nhật Đại Gia 5*Chiêm Tinh Bàn
5*Xuyên Tâm Tiễn
10*Rương Hoàng Kim
10*Chìa Hoàng Kim