Thiên xu luân hồi


♦ Thời gian: 00h00 ngày 09/07 – 23h59 ngày 14/07

♦ Phạm vi: S1 - S1832 (server từ 41 ngày trở lên)

♦ Quy tắc hoạt động:
• Chúa công có thể chọn các phần thưởng muốn nhận trong Vòng Quay, chọn xong không thể đổi, hãy cẩn thận.
• Đối với Event Thiên Xu Luân Hồi đợt này, thêm các Rương: Danh Tướng Cam May Mắn, Biến Thân Đỏ May Mắn, Rương Chọn Danh Tướng Cam, Biến Thân Cam May Mắn, Rương Chọn Vũ Khí Cam, Tướng Đỏ-Kim May Mắn.


• Chúa công có thể dùng Kim Chỉ Nam để rút thưởng Vòng Quay, tối đa dùng 3 Kim Chỉ Nam cùng lúc. Các Kim Chỉ Nam có thể được sở hữu bằng các mua các gói nạp trên trang http://nap.dt3q.zing.vn/ hoặc mua bằng Ngọc Bích trong game.


• Mỗi nhóm thưởng có số lượng quay ra giới hạn, thưởng đã trúng sẽ không xuất hiện trong Vòng Quay nữa. Trong thời gian hoạt động, tất cả thưởng sẽ không tái lập.
• Khi rút trúng tất cả Thưởng Đặc Biệt sẽ được nhận hết các phần thưởng còn lại trong vòng quay.