Tích lũy nạp siêu khuyến mãi mừng Đại Tiệc

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 – 23h59 ngày 28/11
• Tổng số ngày: 1 ngày

♦ Phạm vi: S1 - S1648

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Số lượng nạp trong ngày đạt tới mốc nhất định sẽ được chọn quà. Tiến độ nạp sẽ được reset khi qua ngày.

Mệnh giá tích lũy
Vật phẩm
20k
Nấm Rừng*800