CHĂM CHỈ 07 NGÀY QUÀ KHỦNG ĐẦY TAY

► Thời gian diễn ra: 10h00 16/10 đến 23h59 13/11/2020
► THAM GIA TẠI: http://dt3q.zing.vn/nhanqua

Chăm chỉ 07 ngày quà khủng đầy tay

  • Khi hoàn thành nhiệm vụ nạp thành công gói giá trị từ 20,000 VND - 99,000 VND ở TRANG NẠP nap.dt3q.zing.vn. Chúa Công sẽ được lựa chọn 1 trong 2 phần thưởng tương ứng được hiển thị ở chương trình.
  • Trường hợp Chúa Công có 19 point trong ví, Chúa Công nạp thêm 1 point để mua gói 20 point vẫn được nhận quà.
  • Nạp nhiều lần các gói từ 20k đến 99k trong cùng 1 ngày chỉ nhận thưởng 1 lần.
  • Tất cả phần thưởng đều được phát bằng code và được hệ thống tự động nhập khi ấn nhận quà. Trường hợp Chúa Công không nhận được quà ingame thì có thể vào phần Lịch Sử để lấy code và nhập tại trang code.dt3q.zing.vn
  • Chương trình sẽ kéo dài 8 ngày kể từ khi Chúa Công đăng ký thông tin trên trang promotion.
  • Lưu ý:
+ Trường hợp event kết thúc ngày 30 nhưng ngày 25 Chúa Công mới bắt đầu tham gia (không đủ 7 ngày) thì Chúa Công chỉ nhận được tối đa quà của 6 ngày (25 - 30).
+ Event 21 ngày và 7 ngày là 2 event riêng không có tính cộng dồn (nạp 20k hoặc 69k ăn gói event 7 ngày; nạp 100k trở lên ăn gói event 21 ngày).
+ Cần phải đăng kí sự kiện trước khi nạp điểm danh.

♦ CHI TIẾT PHẦN THƯỞNG
Ngày Điều Kiện Option 1 Option 2
1 Nạp 1 ngày 10*Chiêu Hiền Lệnh, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Vũ Khí Cam Cấp 1*1, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10
2 Nạp 2 ngày 2*Quận Thủ Ấn, 2000*Đột Phá Đơn 2*Quận Thủ Ấn, 1*Phượng Linh Khôi
3 Nạp 3 ngày 1*Thích Sử Ấn, 1*Rương Bảo Vật Cam-Chọn ;  1*Thích Sử Ấn, 1*Hỗn Nguyên Ngoa; 
4 Nạp 4 ngày 2*Thích Sử Ấn, 2*Rương Chọn Thần Binh Cam Áo Cam Cấp 1*1, Rương Chọn Bảo Vật Cam*1
5 Nạp 5 ngày 2*Thích Sử Ấn, 100*Đá Luyện-Cao 2*Rương Chọn Thần Binh Cam, 2000*Đá Thần Binh
6 Nạp 6 ngày Rương Cẩm Nang Tím*3 Rương Chọn Thần Binh Đỏ*3, 1000*Đá Thần Binh
7 Nạp 7 ngày 1*Rương Cẩm Nang Cam, 5*Rương Hoàng Kim, 5*Chìa Hoàng Kim;  2*Thích Sử Ấn, 20*Rương Trân Bảo; 
Nạp đủ 3 ngày Rương Chọn Tướng Cam*1
Nạp đủ 7 ngày Set Cam Cấp 2*1