Tích nạp 23 ngày

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 24/11 – 23h59 ngày 19/12
♦ Tổng số ngày điểm danh: Nạp 23 ngày + nạp bù 3 ngày, tổng 26 ngày
♦ Phạm vi: S1-S939
♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).
♦ Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
♦ Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 130k trở lên.
Số ngày tích lũy
Lựa Chọn 1
Lựa Chọn 2
Lựa Chọn 3
Nạp đạt 1 ngày
Rương Tướng Cam Chọn*1
Rương Thanh Sương Chọn*4
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*1
Nạp đạt 2 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 3 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 4 ngày
Cẩm Nang Cam Chọn*3
Rương Chọn Trân Bảo*10
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*3
Nạp đạt 5 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 6 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 7 ngày
Rương Tướng Đỏ*1
Rương Chọn Đá Thô*2
Phá Quân Chọn*1
Nạp đạt 8 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 9 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 10 ngày
Tứ Thần Chọn*1
Rương Chọn Trân Bảo*15
Rương Chọn Vũ Khí Tím*1
Nạp đạt 11 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 12 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 13 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 14 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 15 ngày
Rương Chọn Đá Thô*4
Rương Chọn Trân Bảo*25
Rương Chọn Danh Tướng Tím*1
Nạp đạt 16 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 17 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 18 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 19 ngày
Tứ Thần Chọn*1
Rương Chọn Trân Bảo*35
Rương Chọn Vũ Khí Cam*1
Nạp đạt 20 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 21 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 22 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
Nạp đạt 23 ngày
Tam Thanh Vũ*2
Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1
Rương Chọn Danh Tướng Cam*1