BẢNG XẾP HẠNG

Sự Kiện Đại Tiệc sẽ có 2 BXH là BXH trong Server và BXH Liên Server. Sau thời diễn ra đua TOP sự kiện, các thành viên trong Quân Đoàn sẽ nhận được phần thưởng ứng với hạng của Quân Đoàn 

 - Người chơi đạt TOP 1 Điểm Cá Nhân Liên Server sẽ nhận được danh hiệu "Đệ Nhất"
 - Đặc biệt, nếu người chơi đạt TOP 1 Điểm Cá Nhân Liên Servertrên 200.000 điểm sẽ nhận được thêm Đại Danh Tướng HẠNG VŨ và Vũ Khí Bá Vương Thương (lần đầu tiên xuất hiện và chỉ có tại Event Đại Tiệc 02/09)


 

Quà thưởng của đua top Đại Tiệc trong Server

 

 

Quà thưởng của đua top Đại Tiệc Liên Server

Lưu Ý:

- Phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản nhân vật từ 2-3 ngày sau khi sự kiện kết thúc