TIỆM ĐẠI TIỆC

Công Trạng sẽ được sử dụng để đổi Tài Nguyên Hiếm tại Tiệm Đại Tiệc. Bao gồm các vập phẩm hot như Cẩm Nang Đỏ, Cẩm Nang Hoàng Kim, Thần Thú Cam-Chọn, Rương Chiến Mã Cam, Thần Binh Hoàng Kim, Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký.

Vật phẩm trong Tiệm Đại Tiệc chỉ đổi được bằng điểm Công Trạng và Nguyên Bảo.

Mỗi ngày sẽ mở thêm các vật phẩm trong tiệm để đổi (có giới hạn số lần đổi)

Một số vật phẩm bán trong Tiệm Kỷ Niệm sẽ phụ thuộc vào ngày mở server, server buộc phải đạt đủ ngày mới xuất hiện vật phẩm đó.