Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 26, 27 và 28/08 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
26/08
Cẩu Lương x 5


Nguyên Bảo x 588
27/08
28/08
Cẩu Lương x 5


Khung Avatar Thất Tịch x 1

 
Nguyên Bảo x 588

Lưu Ý:

Chúa Công cần phải đăng nhập đầy đủ cả 3 ngày diễn ra sự kiện (26/8 - 28/8) để nhận được khung Avatar Thất Tịch nhé