Chiêu Mộ Tướng Hoàng Kim

-  Mỗi 60 phút sẽ nhận được 1 lượt chiêu mộ miễn phí, tổng cộng mỗi ngày có tối đa 5 lần chiêu mộ miễn phí.
-  Thời gian mở hoạt động: 0:00 ngày 19/08/2020 – 22:00 ngày 20/08/2020.
-  Có 12 vòng quay để người chơi lựa chọn chiêu mộ Tướng Hoàng Kim: Tử Thượng, Thủy Kính, Chu Cơ, Nam Hoa, Vương Dị, Gia Cát Quả, Lục Kháng, Lư Thực, Quản Lộ, Mã Vân Lộc, Chu Hoàn, Mộc Lộc Vương.
-  Phần thưởng có thể nhận trong vòng quay Kiến Long Tại Điền: Tướng Hoàng Kim, mảnh Tướng Hoàng Kim,Hồn Bàn Li Long (điểm để đổi vật phẩm trong Tiệm tướng Hoàng Kim), Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký, Xuân Thu, Chiến Quốc, Thần Binh Hoàng Kim.