Điều kiện tham gia

Điều kiện tham gia

- Phạm vi từ S1 đến S412.
- Kiến Long Tại Điền là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 40 ngày, ngày thứ 41 có thể tham gia (tính đến ngày 19/08), người chơi đạt cấp 30 trở lên được tham gia chiêu mộ Tướng Hoàng Kim.
- Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Tướng Hoàng Kim và đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim. Ngày 3 chỉ được đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim.

 

Mốc Thời Gian sự kiện

- Thời gian mở Kiến Long Tại Điền: 0:00 ngày 19/08/2020 – 22:00 ngày 20/08/2020.
Thời gian quay tướng Hoàng Kim: 0:00 ngày 19/08/2020 – 22:00 ngày 20/08/2020.
Thời gian mở sự kiện Vui Rút Thưởng: 0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 19/08/2020 và 0:00 – 2:00, 8:00 – 22:00 ngày 20/08/2020.
Thời gian đổi Vật Phẩm Tiệm Tướng Hoàng Kim: từ22:00 ngày 20/08/2020 – 22:00 ngày 21/08/2020.

!!LƯU Ý: Quay tướng Hoàng Kim chỉ mở vào lúc 00:00 ngày 19/08 đến 22:00 ngày 20/08/2020.