Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 26, 27 và 28/05 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
26/05  Quà May Mắn x 5 Nguyên Bảo x 588
27/05
28/05