Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 26/05 đến ngày 28/05


Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 08 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game hoặc có thể mua tại đây!

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau: 

Gói Vật Phẩm bán ngày 26/05

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
22,000 1 lần Rương Hoàng Kim*10
Chìa Hoàng Kim *10
109,000 5 lần Quà May Mắn*2
Rương Chọn Trân Bảo*5
199,000 5 lần Đá Luyện-Hiếm *45
Quà May Mắn*3
299,000 5 lần Thần Binh Đỏ*3
Quà May Mắn*5
599,000 5 lần Thần Binh Cam*15
Quà May Mắn*10
899,000 5 lần Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*12
Quà May Mắn*15
1,999,999 2 lần CN Đỏ-Chọn*1
Quà May Mắn*30
1,999,999 3 lần Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*8
Quà May Mắn*30

Gói Vật Phẩm bán ngày 27/05

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
22,000 1 lần Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*1
109,000 5 lần Thần Binh Cam*3
Quà May Mắn*2
199,000 5 lần Rương Chọn Trân Bảo*10
Quà May Mắn*3
299,000 5 lần Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*4
Quà May Mắn*5
599,000 5 lần C.Nang Cam-Chọn*1
Quà May Mắn*10
899,000 5 lần Đá Luyện Hiếm*210
Quà May Mắn*15
1,999,999 2 lần CN Đỏ-Chọn*1
Quà May Mắn*30
1,999,999 3 lần Nguyên Thạch*3
Quà May Mắn*30

Gói Vật Phẩm bán ngày 28/05

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
22,000 1 lần Rương Hoàng Kim*10
Chìa Hoàng Kim*10
109,000 5 lần Thần Binh Cam*3
Quà May Mắn*2
199,000 5 lần Thần Binh Đỏ*2
Quà May Mắn*3
299,000 5 lần Rương Chọn Trân Bảo*15
Quà May Mắn*5
599,000 5 lần Đá Luyện Hiếm*140
Quà May Mắn*10
899,000 5 lần Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*12
Quà May Mắn*15
1,999,999 2 lần Nguyên Thạch*3
Quà May Mắn*30
1,999,999 3 lần Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*8
Quà May Mắn*30