Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 14, 15 và 16/02 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
14/02 Tim Nữ Thần x 5 Nguyên Bảo x 588
15/02
16/02