Tích Lũy Nạp

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa Công tích lũy nạp đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau: 
TÍCH LŨY ĐẠT MỐCSỐ LẦN NHẬNPHẦN THƯỞNG
2,000,000 VNĐ 1 lần Huyền Bát Quái*20
5,000,000 VNĐ 1 lần C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
10,000,000 VNĐ 1 lần Nguyên Thạch*3 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
15,000,000 VNĐ 1 lần Chiến Mã Tùy Chọn hoặc Niên Thú hoặc Chu Tước hoặc Kỳ Lân hoặc Thanh Long hoặc Huyền Vũ hoặc Thánh Côn hoặc Bạch Hổ (Tùy chọn)
25,000,000 VNĐ 1 lần Rương Chiến Mã-Chọn hoặc Rương Thần Thú-Chọn