Điều kiện tham gia

♦ Thời gian: Từ 0:00 28/04 – 23h59 ngày 30/04
♦ Phạm vi:
 Từ S1 – S1062 (Server mở đủ 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia)
Sự kiện Đại Tiệc là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia (tính đến ngày 28/04), người chơi có quân đoàn mới có thể tham gia.


♦ Mốc thời gian sự kiện:
• Thời gian tích điểm trong server: từ 0:00 - 22:00 ngày 28/04
• Thời gian đấu điểm Liên Server : từ 0:00 ngày 29/04 – 22:00 ngày 30/04
• Thời gian đổi vật phẩm Tiệm Lễ Kỷ Niệm: từ 22:00 ngày 30/04 – 23:59 ngày 01/05

♦ Hoạt động chính:
• Event Đại Tiệc - Đồ Nướng là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân Đoàn.
• Mục tiêu: Các thành viên trong Quân Đoàn sẽ đóng góp Rau Cải Hữu Cơ, Thịt Bò Thượng Hạng, Sườn Cừu Ngon để Đồ Nướng của Quân Đoàn mình đạt cấp cao nhất.
• Quân Đoàn có cấp Đồ Nướng trong TOP 3 server sẽ được đại diện server đó tham dự Đua Cấp Đồ Nướng Liên Server và được nhận thêm phần thưởng ở BXH Liên server.
 Rau Cải Hữu Cơ có thể kiếm bằng cách làm nhiệm vụ hằng ngày, Thịt Bò Thượng Hạng có thể mua bằng gói quà event Đại Tiệc, Sườn Cừu Ngon nhận từ thưởng BXH Quân Đoàn trong Server.
• Đổi Rau Cải Hữu Cơ, Thịt Bò Thượng Hạng, Sườn Cừu Ngon khi đóng góp sẽ nhận được Công Trạng.
• Góp Rau Cải Hữu Cơ +3 điểm, Thịt Bò Thượng Hạng +10 điểm, Sườn Cừu Ngon +100 điểm.

*Lưu ý:
• Các gói nạp nguyên liệu sẽ bán bằng Ngọc Bích.
• Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Tiệc, Chúa công nạp các gói Ngọc Bích lần đầu tại webpay sẽ nhận được code Gầu Bò siêu giá trị. Chúa công có thể đổi sang các nguyên liệu khác thông qua các Rương Chọn Thức Ăn trong Tiệm Đổi của Đại Tiệc.
Gói Ngọc Bích
Thịt Bò Thượng Hạng nhận
80
3
436
17
796
33
1196
48
2396
96
3596
144
5996
243
7996
330
• Mỗi ngày mỗi Quân Đoàn sẽ có số lần đóng góp Rau Cải Hữu Cơ giới hạn. Khi đạt tối đa, tiếp tục đóng góp Rau Cải Hữu Cơ sẽ không tăng thêm EXP Đồ Nướng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến công trạng cá nhân. Đóng góp Thịt Bò Thượng Hạng, Sườn Cừu Ngon không giới hạn số lượng.