Thưởng cấp Đồ Nướng Quân Đoàn

• Khi Quân đoàn đạt được đến cấp Đồ Nướng nhất định thì tất cả thành viên trong Quân đoàn sẽ nhận được phần thưởng cấp Đồ Nướng theo quy định. Đặc biệt nhận Rương Mệnh Tinh Yến Tiệc Tự Chọn khi đạt Đồ Nướng cấp 10.
• Những thành viên vào Quân đoàn sau khi Cấp Đồ Nướng của Quân đoàn lên cấp sẽ không nhận được thưởng Cấp Đồ Nướng.
Ví dụ: Người chơi vào Quân đoàn sau khi Cấp Đồ Nướng Quân Đoàn đạt cấp 3 thì người chơi sẽ không được nhận thưởng Cấp Đồ Nướng ở các cấp 1, 2, 3.