Đăng Nhập Nhận Quà

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công đăng nhập vào trang sự kiện sẽ nhận được các món quà tương ứng:
♦ Tham gia tại: https://dt3q.zing.vn/sinhnhat2tuoi

Đăng nhập

Phần quà

Ngày 1

Chiêu Hiền*10

Ngày 2

Thần Binh Cam*3

Ngày 3

Rương Chọn Trân Bảo*3

Ngày 4

Rương Tướng Cam*1

Ngày 5

Trí Hoán Phù*2

Ngày 6

Rương Cẩm Nang*2

Ngày 7

Lễ Ký Chu Dịch tùy chọn*1

Hoàn thành 7 ngày

Rương Tướng Đỏ (ngẫu nhiên)*1