Điều kiện tham gia

♦ Thời gian diễn ra: Từ ngày 10h ngày 06/05 - 23h59 ngày 31/05
♦ Đối tượng tham gia: Tất cả Chúa công sở hữu tài khoản Facebook, tài khoản Zing đều có thể tham gia sự kiện.
♦ Tham gia tại: https://dt3q.zing.vn/sinhnhat2tuoi