Đăng Nhập Mỗi Ngày

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa công đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà.
Thời gian Phần thưởng
Ngày 04/05
Dưa Ướp Lạnh*5

Nguyên Bảo*588
Ngày 05/05
Ngày 06/05