Đăng nhập mỗi ngày

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa công đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà.
Thời gian Phần thưởng
Ngày 09/01
Lì Xì Năm Mới*5

Nguyên Bảo*588
Ngày 10/01