Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 26, 27 và 28/06 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
26/06  Dưa Hấu x 5 Nguyên Bảo x 588
27/06
28/06