Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 26/06 đến ngày 28/06


Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 08 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa Công có thể mua trực tiếp trong game hoặc có thể mua tại đây!

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau: 

Gói Vật Phẩm bán ngày 26/06

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Rương Hoàng Kim *10
Chìa Hoàng Kim*10
5 lần Nguyên Bảo*100
Dưa Hấu*2
Rương Chọn Trân Bảo*5
5 lần Nguyên Bảo*200
Dưa Hấu*3
Đá Luyện - Hiếm*45
5 lần Nguyên Bảo*300
Dưa Hấu*5
Thần Binh Đỏ*3
5 lần Nguyên Bảo*600
Dưa Hấu*10
Thần Binh Cam*15
5 lần Nguyên Bảo*1000
Dưa Hấu*15
Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Dưa Hấu*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1
Thần Binh Đỏ*2
3 lần Nguyên Bảo*2000
Dưa Hấu*30
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*8

Gói Vật Phẩm bán ngày 27/06

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Dưa Hấu*2
Thần Binh Cam*3
5 lần Nguyên Bảo*200
Dưa Hấu*3
Rương Chọn Trân Bảo*10
5 lần Nguyên Bảo*300
Dưa Hấu*5
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*1
5 lần Nguyên Bảo*600
Dưa Hấu*10
Thần Binh Cam*15
5 lần Nguyên Bảo*1000
Dưa Hấu*15
Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Dưa Hấu*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1
Thần Binh Đỏ*2
3 lần Nguyên Bảo*2000
Dưa Hấu*30
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*8

Gói Vật Phẩm bán ngày 28/06

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Rương Hoàng Kim*10
Chìa Hoàng Kim*10
5 lần Nguyên Bảo*100
Dưa Hấu*2
Thần Binh Cam*3
5 lần Nguyên Bảo*200
Dưa Hấu*3
Thần Binh Đỏ*2
5 lần Nguyên Bảo*300
Dưa Hấu*5
Rương Chọn Trân Bảo*15
5 lần Nguyên Bảo*600
Dưa Hấu*10
Đá Luyện Hiếm*140
5 lần Nguyên Bảo*1000
Dưa Hấu*15
Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Dưa Hấu*30
Cẩm Nang Đỏ (Tùy chọn)*1
Thần Binh Đỏ*2
3 lần Nguyên Bảo*2000
Dưa Hấu*30
Chu Dịch-Lễ Ký(Tùy Chọn)*8