Chương trình nhận Code mừng máy chủ S1170

♦ Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 05/08 – 23:59 ngày 13/08

♦ Điều kiện: Nhân vật có cấp độ từ 70 trở lên

♦ Số lượng: Số lượng code có giới hạn nên chương trình có thể hết trước thời gian kết thúc chương trình.

♦ Cách thức nhận:
Bước 1: Truy cập trang http://code.dt3q.zing.vn/
Bước 2: Nhấn vào nút Nhận Ngay của chương trình Mừng server đặc biệt S1170 → sau đó chọn máy chủ và nhân vật. Tại đây, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhân vật của Chúa công nếu thỏa điều kiện sẽ nhận được code từ chương trình. Chúa công có thể xem lại code đã nhận ở mục Lịch sử nhận quà.
Bước 3: Sao chép code đã nhận và đăng nhập vào tài khoản có nhân vật ở máy chủ S1170 để tiến hành nhập code như bình thường.
*Lưu ý:
• Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 code và code đó chỉ nhập được trên máy chủ thỏa điều kiện của chương trình.
• BĐH không có trách nhiệm cung cấp lại code khác nếu như Chúa công không lưu code hoặc làm mất code.