Code chung cho server đặc biệt

Mã code: DT3QS1170VULANT8

• Phần thưởng: Rương Tướng Cam-Ngẫu Nhiên*3, Đột Phá Đơn*500, Tướng Hồn*1000, Kỳ Lân Cung*1, Giao Lân Giáp*1, Phượng Linh Khôi*1, Hỗn Nguyên Ngoa*1.

• Hạn sử dụng: đến 23:59 ngày 13/08