Đua Top Lực Chiến Cá Nhân SV Mới (S87 - S105)

Thông tin chung

Các chúa công tham gia đua top lực chiến tại các server mới của chương trình. Top lực chiến đạt hạng 1 2 3 sẽ lần lượt nhận được quả lần lượt là Tượng Đặc Biệt DT3Q, Lệnh bài Danh Tướng 3Q, Bộ bài DT3Q.

Thời gian

  • Tham gia: 00:00 20/08 đến 23:59 20/09 (tùy theo mỗi cụm server)
  • Tổng kết: 00:00 20/09 đến 23:59 22/09 (tổng kết theo cụm server)
  • Trao giải: 00:00 22/09 đến 23:59 29/09 (theo cụm server)

Phạm vi tham gia

  • Các chúa công tham gia tại server theo cụm dựa trên phân cụm của chương trình. Server tham gia trong sự kiện lần này từ S87(ra mắt ngày 20/8) đến S105 (ra mắt ngày 7/9) được chia thành 4 cụm.
  • Mỗi 5 server là 1 cụm thi đấu được qui định như sau:
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 87-90
TÊN SERVER THỜI GIAN MỞ TG ĐỦ 14 NGÀY TG KẾT THÚC GHI NHẬN LOG
S87 20/08 02/09 02/09
S88 21/08 03/09 03/09
S89 22/08 04/09 04/09
S90 23/08 05/09 05/09
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 91-95
TÊN SERVER THỜI GIAN MỞ TG ĐỦ 14 NGÀY TG KẾT THÚC GHI NHẬN LOG
S91 24/08 06/09 06/09
S92 25/08 07/09 07/09
S93 26/08 08/09 08/09
S94 27/08 09/09 09/09
S95 28/08 10/09 10/09
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 96-100
TÊN SERVER THỜI GIAN MỞ TG ĐỦ 14 NGÀY TG KẾT THÚC GHI NHẬN LOG
S96 29/08 11/09 11/09
S97 30/08 12/09 12/09
S98 31/08 13/09 13/09
S99 01/09 14/09 14/09
S100 02/09 15/09 15/09
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 101-105
TÊN SERVER THỜI GIAN MỞ TG ĐỦ 14 NGÀY TG KẾT THÚC GHI NHẬN LOG
S101 03/09 16/09 16/09
S102 04/09 17/09 17/09
S103 05/09 18/09 18/09
S104 06/09 19/09 19/09
S105 07/09 20/09 20/09

Cách ghi nhận lịch sử lực chiến

  • Thời gian tham gia đua top và ghi nhận lịch sử top lực chiến là 14 ngày tính từ ngày bắt đầu ra mắt server.
  • Sau khi các server trong 1 cụm mở đủ 14 ngày, BTC sẽ ghi nhận lịch sử và so sánh kết quả. Chúa công nào có lực chiến nằm trong top 1 2 3 sẽ nhận được quà tương ứng.

Thể lệ

- Tất cả người chơi tham gia sự kiện đều phải đồng ý và thực hiện đúng với thể lệ sự kiện này.

- Sau khi nhận giải BTC sẽ liên hệ với người chơi để chụp ảnh nhân vật chiến thắng cùng với hiện vật mà người chơi nhận được để vinh danh trên trang chủ và fanpage của Danh Tướng 3Q.

- Người chơi trúng thưởng top 1 lực chiến cần đăng kí đầy đủ thông tin cá nhân để đảm bảo xác thực thông tin thuận lợi cho việc kiểm tra và xác nhận tài khoản trúng giải. Nội dung chi tiết và link đăng kí sẽ được công bố khi trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng cho từng cụm

GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP LỰC CHIẾN CÁ NHÂN SERVER MỚI
Cụm SV Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba
87-90 Tượng Danh Tướng 3Q đặc biệt Lệnh bài kỉ niệm Danh Tướng 3Q Bộ thẻ bài 54 lá các Danh Tướng 3Q
91-95
96-100
101-105