Thông Báo

Hiện tại còn khoảng 9 Chúa Công chưa đăng kí thông tin nhận thưởng TOP Lực Chiến thì hãy mau đăng kí trước 23h00 ngày 28/09/2019. Sau thời gian này nếu Chúa Công thông tin ở form Kiều sẽ hủy và không gửi quà.

Đăng kí thông tin nhận quà: https://forms.gle/WqphCZTW3dZm9VS18

Bao Gồm Các Chúa Công:
  • S90 - Lô Tín
  • S91 - [END]•√BướmTo
  • S92 - Tiêu Lâm
  • S97 - ÁcM ™°©®°™
  • S103 - Hắc Lôi
  • S105 - GT@Sumosumi@
  • S44 - WuKong
  • S77 - WAO
  • S85 - ™TOP™√ LÔNG ĐEN

Kết quả Đua Top Server Mới: http://bit.ly/servermoi
Kết quả Đua Top Server Tâm Huyết: http://bit.ly/servertamhuyet