Kết Quả Đua Top SV Mới

Chúc mừng các Chúa Công có lực chiến cao theo danh sách phía bên dưới đã nhận các phần quà vô cùng giá trị. BQT sẽ liên hệ để trao giải cho các Chúa Công ngay!
KẾT QUẢ ĐUA TOP CỤM 87-90
TÊN SERVER TG GHI NHẬN TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN HẠNG THEO CỤM QUÀ
S87 02/09 Nhật Tân 25.465.504
S88 03/09 [T°T] ¬ Tuấnpi 27.076.889 3 Bộ Thẻ Bài
S89 04/09 [TOP]• ĐứcNèk 34.689.732 2 Kỷ Niệm Chương
S90 05/09 Lô Tín 36.528.079 1 Tượng Quan Vũ
KẾT QUẢ ĐUA TOP CỤM 91-95
TÊN SERVER TG GHI NHẬN TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN HẠN THEO CỤM QUÀ
S91 06/09 [END]•√BướmTo 30.659.079 2 Kỷ Niệm Chương
S92 07/09 Tiêu Lâm 35.247.653 1 Tượng Quan Vũ
S93 08/09 ゚°☆Šuβiiη☆°゚ 29.547.319 3 Bộ Thẻ Bài
S94 09/09 NL- MẫnBoOw 21.292.873
S95 10/09 Bách Độc Tử 29.497.159
KẾT QUẢ ĐUA TOP CỤM 96-100
TÊN SERVER TG GHI NHẬN TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN HẠNG THEO CỤM QUÀ
S96 11/09 *HB* Pé Tủn 25.114.648 2 Kỷ Niệm Chương
S97 12/09 ÁcM ™°©®°™ 24.548.766 3 Bộ Thẻ Bài
S98 13/09 ĂN-Kenzi® 21.372.634
S99 14/09 fog2201 24.521.832
S100 15/09 OP Bé Hạnh 33.817.832 1 Tượng Quan Vũ
KẾT QUẢ ĐUA TOP CỤM 101-105
TÊN SERVER TG GHI NHẬN TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN HẠNG THEO CỤM QUÀ
S101 16/09 NP• Longpro 27.502.774
S102 17/09 FBI-TrầnCa 30.122.826 3 Bộ Thẻ Bài
S103 18/09 Hắc Lôi 37.336.757 2 Kỷ Niệm Chương
S104 19/09 LX. Éo Nạp Nữa 29.845.065
S105 20/09 GT@Sumosumi@ 41.080.990 1 Tượng Quan Vũ