Điều kiện thấy hoạt động

- Phạm vi: từ S1 đến S238.

- Sự Kiện Bánh Kem là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia (tính đến ngày 25/1), người chơi có quân đoàn mới có thể tham gia.

 

Mốc Thời Gian sự kiện

  • Thời gian tích điểm trong Server: 0:00 ngày 25/01/2020 – 22:00 ngày 26/01/2020.
  • Thời gian tích điểm Liên Server (238 server): 0:00 ngày 27/01/2020 – 22:00 ngày 28/01/2020.
  • Thời gian đổi Vật Phẩm Tiệm Lễ Kỷ Niệm: từ 0:00 ngày 25/01/2020 – 23:59 ngày 29/01/2020.

Hoạt động chính

- Event Bánh Kem là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân Đoàn.

Mục tiêu: Các thành viên trong Quân Đoàn sẽ đóng góp Trứng, Bơ, Hoa Quả để bánh kem của Quân Đoàn mình đạt cấp cao nhất.

- Quân Đoàn có cấp Bánh Kem trong TOP 3 server sẽ được đại diện server đó tham dự Đua Cấp Bánh Kem Liên Server và được nhận thêm phần thưởng ở BXH Liên server.

- Trứng có thể kiếm bằng cách làm nhiệm vụ hằng ngày, Bơ có thể mua bằng gói quà event Bánh Kem, Hoa Quả nhận từ thưởng BXH Quân Đoàn trong Server.

- Đổi Trứng, Bơ, Hoa Quả khi đóng góp sẽ nhận được Công Trạng.

Lưu Ý:

- Mỗi ngày mỗi Quân Đoàn sẽ có số lần đóng góp giới hạn vật phẩm Trứng . Khi đạt tối đa, tiếp tục đóng góp Trứng sẽ không tăng thêm EXP Bánh Kem, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến công trạng cá nhân. Đóng góp Bơ, Hoa Quả không giới hạn.