Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 2ngày 19 và 20/08 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
19/08  Khí Cầu vui vẻ x 5 Nguyên Bảo x 588
20/08