Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 08, 0910/03 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
08/03 Tim Nữ Thần x 5 Nguyên Bảo x 588
09/03
10/03