Tham Gia Hoạt Động Mỗi Ngày

Các Chúa Công thân yêu hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé! Yêu các Chúa Công nhiều....
Thời gianHoạt ĐộngPhần Thưởng
08/03 Boss Quân Đoàn 12h Tim Nữ Thần x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h
Tam Quốc Chiến Kỷ
09/03 Boss Quân Đoàn 12h Tim Nữ Thần x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h
Đấu Phe
10/03 Boss Quân Đoàn 12h Tim Nữ Thần x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h