Điều kiện tham gia

♦ Thời gian: Từ 0:00 ngày 29/06 – 23h59 ngày 01/07

♦ Phạm vi: Từ S1 – S1124 (Server mở đủ 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia)

Sự kiện Đại Tiệc là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia (tính đến ngày 29/06), người chơi có quân đoàn mới có thể tham gia.


♦ Mốc thời gian sự kiện:
• Thời gian tích điểm trong server: từ 0:00 - 22:00 ngày 29/06
• Thời gian đấu điểm Liên Server : từ 0:00 ngày 30/06 – 22:00 ngày 01/07
• Thời gian đổi vật phẩm Tiệm Lễ Kỷ Niệm: từ 22:00 ngày 01/07 – 23:59 ngày 02/07

♦ Hoạt động chính:
• Event Đại Tiệc - Bánh Kem là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân đoàn.
• Mục tiêu: Các thành viên trong Quân đoàn sẽ đóng góp Trứng Gà, Bơ Tươi, Hoa Quả để Bánh Kem của Quân đoàn mình đạt cấp cao nhất.
• Quân đoàn có cấp Bánh Kem trong TOP 3 server sẽ được đại diện server đó tham dự Đua Cấp Bánh Kem Liên Server và được nhận thêm phần thưởng ở BXH Liên server.
 Trứng Gà có thể kiếm bằng cách làm nhiệm vụ hằng ngày, Bơ Tươi có thể mua bằng gói quà event Đại Tiệc, Hoa Quả nhận từ thưởng BXH Quân đoàn trong Server.
• Đổi Trứng Gà, Bơ Tươi, Hoa Quả khi đóng góp sẽ nhận được Công Trạng.
• Góp Trứng Gà +3 điểm, Bơ Tươi +10 điểm, Hoa Quả +100 điểm.

*Lưu ý:
• Các gói nạp nguyên liệu sẽ bán bằng Ngọc Bích.
• Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Tiệc, Chúa công nạp các gói Ngọc Bích lần đầu tại webpay sẽ nhận được code Gầu Bò siêu giá trị. Chúa công có thể đổi sang các nguyên liệu khác thông qua các Rương Chọn Thức Ăn trong Tiệm Đổi của Đại Tiệc.
Gói Ngọc Bích
Gầu Bò nhận
80
3
436
17
796
33
1196
48
2396
96
3596
144
5996
243
7996
330
• Mỗi ngày mỗi Quân đoàn sẽ có số lần đóng góp Trứng Gà giới hạn. Khi đạt tối đa, tiếp tục đóng góp Trứng Gà sẽ không tăng thêm EXP Bánh Kem, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến công trạng cá nhân. Đóng góp Bơ Tươi, Hoa Quả không giới hạn số lượng.