Code chung cho server đặc biệt

Mã code: NHANPHAMNHANDOI

Phần thưởng: Rương Tướng Cam*3, Đột Phá Đơn*500, Tướng Hồn*1000, Kỳ Lân Cung*1, Giao Lân Giáp*1, Phượng Linh Khôi*1, Hỗn Nguyên Ngoa*1.

Hạn sử dụng code: 23:59 ngày 31/01/2023.