Đăng nhập nhận quà

♦ Thời gian: từ 07:00 ngày 15/01 – 23:59 ngày 28/01

♦ Phạm vi: chỉ áp dụng tại máy chủ S1331

♦ Cách nhận: Trong vòng 14 ngày kể từ lúc mở server, Chúa công đăng nhập vào trong game vào phần Hoạt Động sẽ nhận được các quà tặng cực xịn:

Ngày
Phần quà
Ngày 1
Thể Lực Đơn*10
Chiêu Hiền*10
Tinh Lực Đơn*10
Khung avatar Phúc Tinh Cao Chiếu*1
Ngày 2
T.Binh Cam-Chọn*1
Đá Thần Binh*400
Thần Binh Cam*2
Ngày 3
Rương Tướng Cam*1
Rương & Chìa Hoàng Kim*5
Ngày 4
Bảo Vật Cam-Chọn*1
Đá Luyện-Bảo*350
Ngày 5
Nguyên Bảo*100
Đá Luyện-Cao*150
Thần Binh Cam*3
Ngày 6
 Xuyên Tâm Tiễn*5
Đỗ Khang 10 Năm*100
Ngày 7
 Xuyên Tâm Tiễn*5
Rương & Chìa Hoàng Kim*5
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 8
C.Nang Tím-Chọn*1
Đá Luyện-Cao*150
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 9
C.Nang Cam-Chọn*1
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 10
Đá Luyện-Bảo*350
Bảo Vật Cam-Chọn*1
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 11
T.Binh Đỏ-Chọn*1
Đá Thần Binh*400
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 12
Rương Chiến Quốc*1
Mảnh Tướng Đỏ*20
Ngày 13
Huyền Bát Quái*5
Mảnh Tướng Đỏ*20
Ngày 14
Thần Binh Đỏ*5
Mảnh Tướng Đỏ*30