Đua Top Cấp Độ hốt quà cực xịn

♦ Thời gian: từ 07:00 ngày 15/01 – 21:59 ngày 28/01

♦ Phạm vi: chỉ áp dụng tại máy chủ S1331

♦ Cách nhận: Trong vòng 14 ngày mở server, các Chúa công nằm trong TOP 10 Cấp Độ sẽ nhận được các phần thưởng:

TOP Quà Điều kiện
TOP 1 1 Bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
1 Rương C.N Đỏ-Chọn
1 Rương C.N Cam-Chọn
1 Rương Tướng Cam-Chọn
VIP 3 trở lên
TOP 2 1 Bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
1 Rương C.N Cam-Chọn
1 Rương Tướng Cam-Chọn
VIP 2 trở lên
TOP 3 1 Bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa VIP 2 trở lên
TOP  4-10 1 Bộ trang bị Cam cấp 2: Hàn Băng Kiếm, Xích Vũ Giáp, Mặc Ngọc Quán, Kim Ti Ngoa VIP 1 trở lên
*Lưu ý:
• Kết quả BXH đua TOP Lực Chiến sẽ ghi nhận từ 07:00 ngày 15/01 – 21:59 ngày 28/01, sau thời gian này, mọi sự thay đổi trong BXH sẽ không được ghi nhận.
• Quà tặng ingame: sẽ được gửi trực tiếp vào game trong vòng 3-7 ngày sau khi kết thúc sự kiện (không tính ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).
• Nếu Chúa công đứng TOP không đạt đủ điều kiện về mức VIP thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng đạt đủ điều kiện.
• Chúa công chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.
• Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng cho người khác.
• BTC có quyền hủy giải của Chúa công trong trường hợp Chúa công không cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời gian quy định.
• Kết quả danh sách của BTC là quyết định cuối cùng.