Chiêu mộ Tướng Đỏ nhận ngay VIP 7

♦ Thời gian:
Thời gian diễn ra: từ 07:00 ngày 20/09 – 23:59 ngày 26/09
• Thời gian trao thưởng: để đảm bảo tính công bằng, phần thưởng sẽ được trao khi kết thúc sự kiện đua TOP Lực Chiến (sau 21:59 ngày 03/10)

♦ Phạm vi: chỉ áp dụng tại máy chủ S1579

♦ Phần thưởng: VIP 710000 Nguyên Bảo dành cho Chúa công may mắn.

♦ Chi tiết sự kiện:
• Chúa công chiêu mộ tướng ở icon Chiêu Mộ trong game (chiêu mộ Danh Tướng hoặc Danh Tướng x10).
• Nếu tài khoản chiêu mộ được Tướng Đỏ Tả Từ đầu tiên thì sẽ được nhận thêm VIP 710000 Nguyên Bảo.
Ví dụ: 07:05 ngày 20/09 chúa công A chiêu mộ được Tư Mã Ý, 07:06 ngày 20/09 chúa công B chiêu mộ được Tả Từ, 7:08 ngày 20/09 chúa công C chiêu mộ được Tả Từ → Chúa công B sẽ đủ điều kiện nhận thưởng.
• Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi tổng kết chương trình và công bố kết quả.

♦ Quy định và hướng dẫn tham gia:
• Bước 1: Đăng kí tài khoản mới tại server S1579.
• Bước 2: Chiêu mộ tướng ở icon Chiêu Mộ trong game (chiêu mộ Danh Tướng hoặc Danh Tướng x10).
• Bước 3: Chụp ảnh màn hình giao diện thành công Tướng Đỏ hợp lệ hoặc giao diện Đồ Giám có Tướng Đỏ hợp lệ.
• Bước 4: Nếu tài khoản chiêu mộ được Tướng Đỏ hợp lệ đầu tiên thì sẽ có cơ hội được tặng thêm VIP 7 và 10000 Nguyên Bảo.
• Bước 5: Tài khoản chiêu mộ được Tướng Đỏ hợp lệ đầu tiên người chơi cần đăng kí thông tin chi tiết tại bài viết sự kiện trên fanpage Facebook Danh Tướng 3Q - VNG để BĐH kiểm tra.
Sau khi đăng kí, người chơi cần chụp ảnh thông tin ingame của nhân vật mình và gởi về fanpage để làm căn cứ xác thực và được hướng dẫn nhận VIP 7 nhanh nhất.
• Bước 6: BĐH kiểm tra tài khoản thỏa điều kiện và công bố kết quả.
• Bước 7: BĐH tiến hành nạp VIP 7 vào tài khoản nhận quà trực tiếp qua thư ingame.