Đua top lực chiến

♦ Thời gian: từ 07:00 ngày 20/09 – 21:59 ngày 03/10

♦ Phạm vi: chỉ áp dụng tại máy chủ S1579

♦ Cách nhận: Trong vòng 14 ngày mở server, các Chúa công nằm trong TOP 10 Lực Chiến sẽ nhận được các phần thưởng:

TOP Quà Điều kiện
TOP 1 • 1 bộ trang bị Tứ Thần: Thần-Long Thương, Thần-Vũ Giáp, Thần-Hổ Khôi, Thần-Tước Ngoa
• 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
• 1 Rương CN Đỏ-Chọn
• 1 Rương Tướng Đỏ-Chọn
• 40 Rương Chọn Trân Bảo (Chọn 1 trong 4 vật phẩm sự kiện hạn giờ: Xuyên Tâm Tiễn, Huyền Bát Quái, Chiêm Tinh Bàn, Dây Bắt Ngựa)
VIP 7 trở lên
TOP 2 • 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
• 1 Rương Tướng Đỏ-Chọn
• 20 Rương Chọn Trân Bảo (Chọn 1 trong 4 vật phẩm sự kiện hạn giờ: Xuyên Tâm Tiễn, Huyền Bát Quái, Chiêm Tinh Bàn, Dây Bắt Ngựa)
VIP 6 trở lên
TOP 3 • 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
• 1 Rương CN Cam-Chọn
• 1 Rương Tướng Cam-Chọn
VIP 6 trở lên
TOP  4-10 • 1 Quân-Thất Thương
• 1 Quân-Lang Giáp
• 1 Rương CN Cam-Chọn
VIP 5 trở lên
*Lưu ý:
• Kết quả BXH đua TOP Lực Chiến sẽ ghi nhận từ 7:00 ngày 20/09 – 21:59 ngày 03/10, sau thời gian này, mọi sự thay đổi trong BXH sẽ không được ghi nhận.
• Đối với quà tặng ingame: sẽ được gửi trực tiếp vào game trong vòng 3-7 ngày sau khi kết thúc sự kiện (không tính ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).
• Nếu Chúa công đứng TOP không đạt đủ điều kiện về mức VIP thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng đạt đủ điều kiện.
• Chúa công chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.
• Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng cho người khác.
• BTC có quyền hủy giải của Chúa công trong trường hợp Chúa công không cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời gian quy định.
• Kết quả danh sách của BTC là quyết định cuối cùng.