Code chung cho server đặc biệt

♦ Code chung SVDB S1579:

Mã code: DOBIETCODEGI

• Phần thưởng: 3*Rương Tướng Cam, 500*Đột Phá Đơn, 1000*Tướng Hồn, 1*Kỳ Lân Cung, 1*Giao Lân Giáp, 1*Phượng Linh Khôi, 1*Hỗn Nguyên Ngoa.

• Hạn sử dụng code: 23:59 ngày 31/10/2023


♦ Code chung tháng 9:

Mã code: SAOMABIETDUOC

• Phần thưởng: 5*Rương Hoàng Kim, 5*Chìa Hoàng Kim, 5*Huyền Bát Quái, 5* Xuyên Tâm Tiễn, 5*Chiêm Tinh Bàn, 5*Dây Bắt Ngựa.

• Hạn sử dụng code: 23:59 ngày 31/10/2023