Chiêu Mộ Tướng Đỏ Nhận Ngay VIP 7

♦ Phạm vi sự kiện: chỉ áp dụng tại máy chủ S700
♦ Thời gian diễn ra: từ 7:00 24/04 – 23:59 30/04
♦ Thời gian công bố kết quả: 04/05
♦ Thời gian trao thưởng: để đảm bảo tính công bằng, phần thưởng sẽ được trao khi kết thúc sự kiện đua TOP Lực Chiến (sau 21:59 07/05)
♦ Phần thưởng: VIP 7 dành cho Chúa công may mắn và 1 bộ POSM PHIÊN BẢN 2021 SIÊU XỊN bao gồm: 1 bộ bài Danh Tướng, 1 gối ôm Danh Tướng, 1 áo thun Danh Tướng.
♦ Chi tiết sự kiện:
• Chúa công chiêu mộ tướng ở icon Chiêu Mộ trong game (chiêu mộ Danh Tướng hoặc Danh Tướng x10).
• Nếu tài khoản chiêu mộ được tướng ĐỎ Triệu Vân đầu tiên thì sẽ được nhận thêm VIP 7 và 1 bộ POSM PHIÊN BẢN 2021 SIÊU XỊN bao gồm: 1 bộ bài Danh Tướng, 1 gối ôm Danh Tướng, 1 áo thun Danh Tướng. (Phần thưởng VIP 7 sẽ được gửi qua thư sau khi tổng kết chương trình và công bố kết quả)
Ví dụ: 07:05 ngày 24/04 Chúa công A chiêu mộ được Tư Mã Ý, 07:06 24/04 Chúa công B chiêu mộ được Triệu Vân, 7:08 24/04 Chúa công C chiêu mộ được Triệu Vân → Chúa công B sẽ đủ điều kiện nhận thưởng.