Đua TOP Lực Chiến Hốt Quà Cực Xịn

♦ Phạm vi: chỉ áp dụng tại máy chủ S700
♦ Cách nhận: Trong vòng 14 ngày mở server (7:00 24/04 - 21:59 07/05), các Chúa công nằm trong TOP 10 lực chiến sẽ nhận được các phần thưởng:
TOP Quà Điều Kiện
TOP 1
1*bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
1*Rương C.N Đỏ-Chọn
1*Rương Tướng Đỏ-Chọn
40*Rương Chọn Trân Bảo (Chọn 1 trong 4 vật phẩm sự kiện hạn giờ: Xuyên Tâm Tiễn, Huyền Bát Quái, Chiêm Tinh Bàn, Dây Bắt Ngựa)
1*Kỷ Niệm Chương Lệnh Bài
1*bộ POSM PHIÊN BẢN 2021 SIÊU XỊN bao gồm: 1 bộ bài Danh Tướng, 1 gối ôm Danh Tướng, 1 áo thun Danh Tướng
VIP 7 trở lên
TOP 2
1*bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
1*Rương Tướng Đỏ-Chọn
20*Rương Chọn Trân Bảo (Chọn 1 trong 4 vật phẩm sự kiện hạn giờ: Xuyên Tâm Tiễn, Huyền Bát Quái, Chiêm Tinh Bàn, Dây Bắt Ngựa)
VIP 6 trở lên
TOP 3
1*bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
1*Rương Tướng Cam-Chọn
1*Rương Cẩm Nang Cam-Chọn
VIP 6 trở lên
TOP  4-10
1*Quân Thất Thương
1*Quân Lang Giáp
1*Rương Cẩm Nang Cam-Chọn
VIP 5 trở lên
*Lưu ý:
• Kết quả BXH đua TOP Lực Chiến sẽ ghi nhận từ 7:00 24/04 đến 21:59 07/05, sau thời gian này, mọi sự thay đổi trong BXH sẽ không được ghi nhận.
• Đối với quà tặng:
- Quà tặng ingame: sẽ được gửi trực tiếp vào game trong vòng 3-7 ngày sau khi kết thúc sự kiện (không tính ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).
- Quà tặng outgame (Kỷ Niệm Chương, bộ POSM): Chúa công có thể nhận được trong vòng 7 ngày sau khi công bố kết quả và BĐH nhận được thông tin nhận quà từ Chúa công.
- Nếu Chúa công đứng TOP không đạt đủ điều kiện về mức VIP thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng đạt đủ điều kiện.
• Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng cho người khác.
• BTC có quyền hủy giải của Chúa công trong trường hợp Chúa công không cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời gian quy định.
• Kết quả danh sách của BTC là quyết định cuối cùng.
• Chúa công chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.