Đăng Nhập Nhận Quà

♦ Phạm vi sự kiện: chỉ áp dụng tại máy chủ S700
 Cách nhận: Trong vòng 14 ngày kể từ lúc mở server, Chúa công đăng nhập vào trong game vào phần Hoạt Động sẽ nhận được các quà tặng cực xịn:
Ngày Phần Thưởng
Ngày 1
3*Thể Lực Đơn, 3*Tinh Lực Đơn
Ngày 2
1*Rương Tướng Cam, 10*Rương Hoàng Kim, 10*Chìa Hoàng Kim
Ngày 3
1*Thần Binh Cam-Chọn, 200*Đá Thần Binh
Ngày 4
1*Bảo Vật Cam-Chọn, 100*Đá Luyện-Bảo
Ngày 5
100*Nguyên Bảo, 100*Đá Luyện-Cao
Ngày 6
5*Xuyên Tâm Tiễn, 100*Đỗ Khang 10 Năm
Ngày 7
5*Xuyên Tâm Tiễn, 1*Avatar Phúc Tinh Cao Chiếu, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 8
500*Đột Phá Đơn, 100*Đá Luyện-Cao, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 9
1*Cẩm Nang Tím Chọn, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 10
200*Đá Luyện Bảo, 1*Bảo Vật Cam-Chọn10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 11
1*Thần Binh Đỏ-Chọn, 200*Đá Thần Binh, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 12
1*Rương Chiến Quốc, 20*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 13
5*Huyền Bát Quái, 20*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 14
5*Huyền Bát Quái, 3
0*Rương Mảnh Tướng Đỏ