Đăng nhập mỗi ngày

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa công đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà.
Thời gian Phần thưởng
Ngày 03/07
Phiếu Mua Sắm*5

Nguyên Bảo*588
Ngày 04/07
Ngày 05/07