Đăng nhập mỗi ngày

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa công đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà.
Thời gian Phần thưởng
Ngày 08/08
Quà Vui Lễ*5

Nguyên Bảo*588
Ngày 09/08