Tham gia hoạt động mỗi ngày

Các Chúa công thân yêu hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé!
Thời gian Hoạt động Phần thưởng
Ngày 08/08 Boss QĐ 12h
Quà Vui Lễ*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h
Đấu Phe
Ngày 09/08 Boss QĐ 12h
Quà Vui Lễ*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h