Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 01, 02 và 03/02 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
01/02 Lì Xì Năm Mới x 5 Nguyên Bảo x 588
02/02
03/02