Tham Gia Hoạt Động Mỗi Ngày

Các Chúa Công thân yêu hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé! Yêu các Chúa Công nhiều <3
Thời gianHoạt ĐộngPhần Thưởng
01/02 Boss Quân Đoàn 12h Lì Xì Năm Mới x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h
02/02 Boss Quân Đoàn 12h Lì Xì Năm Mới x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h
Tam Quốc Chiến Kỷ
03/02 Boss Quân Đoàn 12h Lì Xì Năm Mới x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h