Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 13, 14 và 15/09 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
13/09 Bánh Trung Thu x 5 Nguyên Bảo x 588
14/09
15/09