Tích Lũy Nạp

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa Công tích lũy nạp đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau: 
TÍCH LŨY ĐẠT MỐCSỐ LẦN NHẬNPHẦN THƯỞNG
2,000,000 VNĐ 1 lần Huyền Bát Quái*20
5,000,000 VNĐ 1 lần Rương Tướng Đỏ-Chọn
10,000,000 VNĐ 1 lần C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
15,000,000 VNĐ 1 lần Phi Sương, Kỳ Lân, Thanh Long, Huyền Vũ, Thánh Côn, Bạch Hổ (Tùy chọn)
25,000,000 VNĐ 1 lần Phi Sương, Kỳ Lân, Thanh Long, Huyền Vũ, Thánh Côn, Bạch Hổ (Tùy chọn)