Hội võ thiên hạ

♦ Thời gian: từ 00h00 ngày 21/09 – 23h59 ngày 23/09
♦ Phạm vi: S1 – S1539 (server ngày 42 có thể tham gia)
♦ Nội dung:


1. Quy tắc lịch đấu:
• Sau khi nhấn Bắt Đầu Thi Đấu, 1 giải đấu mới sẽ được mở ra. Chúa công sẽ phải đấu thắng 10 trận để đạt được phần thưởng cao nhất. Trường hợp thi đấu thất bại 3 lần, giải đấu sẽ kết thúc.
• Số lần thắng tích lũy trong giải đấu càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn.
• Chúa công có thể tự tạo lại lịch đấu, phần thưởng sẽ được tổng kết dựa theo số trận thắng hiện tại.

2. Ghép trận:
• Hệ thống sẽ ghép những người chơi có số trận thắng bằng nhau làm đối thủ.
• Khi ghép thành công, ngẫu nhiên sẽ có 1 bên là phe Tiên Thủ, phe Hậu Thủ được nhận tăng 10% thuộc tính.

3. Quy tắc chiêu mộ:
• Chỉ được sử dụng những đạo cụ do hệ thống cung cấp như: Võ tướng, Cẩm nang, Đá ngọc, Thần thú, Chiến mã,… để tham gia thi đấu Hội Võ Thiên Hạ.

• Khi bắt đầu mở lịch đấu hoặc chiến thắng khi chiến đấu với người chơi khác, tích lũy chiến thắng từ 0 – 9 trận thắng sẽ nhận được số lần chiêu mộ tương ứng: 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
• Hội Võ Thiên Hạ sẽ chỉ định tướng Hán mới đợt này là mặc định ra trận và không thể thay thế.
• Bấm vào hình Võ Tướng Hán để lựa chọn đổi phe để kết hợp Trận Hình, phát huy uy lực.

• Tất cả các Võ tướng và Thần thú, Chiến mã được hệ thống cung cấp đều đã được cường hóa tối đa. Ví dụ: Tướng Lv120, đột phá +12 hoặc Niết Bàn 6 hoặc Phi Thăng 3,…
• Có 2 phần thưởng trong Hội Võ Thiên Hạ:
  ¤ Thưởng thắng trận khi ghép: là thưởng được mở khóa khi đạt mốc số trận thắng trong lịch đấu. Đạt 3, 5, 7, 9 trận thắng sẽ nhận tương ứng 20, 30, 40, 50 Tiền Ngũ Châu.
  ¤ Thưởng tổng kết lịch đấu: là thưởng tổng kết căn cứ vào số trận thắng tích lũy được khi lịch đấu kết thúc. Tích lũy 1-10 trận thắng nhận tương ứng 20, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 220, 260, 300 Tiền Ngũ Châu.